Запитване
Данни за връзка
Вид стъкло
Обработка
Още
Допълнителна информация

17+14=