Фасетиране

Фасетът е вид едностранно скосяване на ръбовете на стъкло или огледало. Фасетът създава визуално усещане за естествена рамка на стъклото и може да бъде единичен, двоен или троен. Ъгъла на скосяване варира от 3° до 45°, а широчината на скосяване от 3 мм до 50 мм. Фасета може да се изпълнява както по праволинеен, така и по неправолинеен профил.

 

Видовете фасет, които можем да изработим са:

  • Праволинеен и неправолинеен фасет.
  • Единичен, двоен или троен фасет.
  • Фасет с ширина от 3мм до 50мм.
  • Матиран фасет.