Матиране

Матирането е процес, при който вследствие на химическа или механична обработка, стъклото придобива млечно бял полупрозрачен цвят. По желание на клиента, тази обработка може да бъде последвана от фиксиране, което се осъществява със специален препарат и цели както постигането на траен ефект, така и предпазване на стъклото от оставането на неприятни следи и отпечатъци при допир с него.

 

Дакс-96 може да матира стъкло изцяло, също можем да матираме фигури и надписи. Интересно приложение на матирането е използването му в рекламата като метод за изработка на фирмено лого, надписи и орнаменти върху стъкло.

 

Също така оборудването ни има възможност за матиране със стандартни шаблони. Това позволява, както висока производителност, така и икономично решение при подобно матиране.

 

Стандартните шаблони, с които разполагаме са следните:

Clear Squares 10mm Clear Squares 10mm photo
Mat Squares 10mm Mat Squares 10mm photo
Lines 10mm    Lines 10mm photo

 

Матираното стъкло може да се използва в множество интериорни и екстериорни приложения за дизайн в жилищно и търговско строителство.

 

Някои от приложенията на матирането са:

  • Врати.
  • Душ паравани.
  • Преградни стени.
  • Мебели.
  • Други.