Двойно кантиращи за C кант

Двойно кантиращи машини за „С“ кант

Дакс-96 предлага широка гама двойно кантиращи машини в различни конфигурации включително двойно кантиращи машини за „С“ кант.

HSDR и SYM серията двойно кантиращи машини за „С“ кант  са специализирани в едновременното кантиране на две страни на плоско стъкло, като в зависимост от конфигурацията стъклата могат да са за архитектурно приложения, за стъкла за мебелната индустрия  или стъкла за електро уреди.