Стъкла с покритие

Динамиката и темповете на живот на съвременното общество налагат нарастващото търсене от комфорт както в дома, така и на работното място. В отговор на това търсене световните лидери в производството на стъкла разработват стъклата с покритие, които целят да удовлетворят нуждата от постигането на определени функционални изисквания към остъкляването на жилищни и обществени сгради - по-добра топлоизолация, по-добра соларна защита.

 

В зависимост от това каква функция са предназначени да изпълняват, стъклата могат да притежават следните характеристики:

 

  Топлоизолационни.

  За соларна защита.

 За комбинирана защита.