Рефлексни стъкла

Това е обикновено стъкло с метално покритие, което има за цел да намали слънчевата топлина. Това специално метално покритие също има огледален ефект. Основната употреба на тези стъкла е за фасади.

 

Покритието  може да бъде нанесено по два начина:

 • Пиролитичен процес: при този процес метални оксиди се полагат директно върху стъклото по време на производството на плоско стъкло, тук стъклото е все още горещо в зоната за контролирано охлаждане.
 • Магнетронен процес: при този процес един или повече слоя покритие от метален оксид  се нанасят във вакуумна среда върху готовото стъкло извън линията на производство на стъкло.  Покритията нанесени по тази техника са меки и трябва да бъдат защитени срещу външни влияния и затова се използват от вътрешната страна на стъклопакетите.

 

Традиционните рефлексни стъкла имат огледален вид и отразяват и поглъщат голяма част от късо вълновите слънчеви лъчи. Степента на отражаемост зависи от вида на покритието и ориентацията на стъклото. Използването на рефлексни стъкла е по-популярно в търговското остъкляване, тъй като то осигурява по-висок слънчев контрол от безцветните или цветните стъкла и по този начин подобрява енергийната ефективност на сградата.

 

Отразяващите покрития се използват за стъкла за соларен контрол, защото те буквално отразяват светлина и топлина от сградата. Използването на цветни стъкла с отразяващи покрития допълнително подобрява свойствата за соларен контрол на стъклото.

 

Традиционните високо производителни отразяващи покрития са с висока рефлексия и с ниска трансмисия на светлината, което може да бъде нежелан елемент. Някои съвременни покрития съчетават ниска рефлексия и покрития с ниска емисионност за преодоляване на някои от тези проблеми.

 

Ниско емисионните покрития работят чрез отразяване на повече от абсорбираната топлина навън, като по този начин увеличават производителността на стъклото.

 

Видове:

 • Класик клиър
 • Класик бронзе
 • Класик сиво
 • Класик зелено
 • Силвър лайт прива блу (синьо)
 • Супер силвър клиър
 • Супер силвър сиво
 • Супер силвър зелено
 • Супер силвър тъмно синьо