Черна перла

Черна перла е стъкло с твърдо непрозрачно покритие, което предлага идеално решение за декоративни брюстунги. Заради твърдото си покритие черната перла може да бъде обработвана като обикновено стъкло.

 

Приложения

  • Брюстунги – черната перла може да се вложи в стъклопакети в комбинация с всякакви стъкла. При използването на черна перла видимата част на фасадата и брюстунгите ще изглеждат идентично. Фасадата изглежда хармонично от към цвят, яркост и оптични качества.
  • Непрозрачни стъкла – за уникални дизайнерски решения.
  • Еднопосочни огледала – черната перла често се използва за приложения с изискване за еднопосочно виждане, или където  са необходими сигурност и дискретно наблюдение. За подобряване на еднопосочните качества трябва да се постави осветление, което да не свети директно върху стъклото.