Пожароустойчиво стъкло

Пожароустойчивото стъкло може да се квалифицира в две категории:

  • Топлопредаващо стъкло - то задържа пламъците и газовете за кратко време, но не задържа излъчваната топлина и тя преминава от другата страна на стъклото.
  • Пожароизолиращо стъкло - задържа пламъците и газовете за по-дълго време и не позволява топлината да преминава свободно от другата страна на стъклото. Този вид пожароустойчиво стъкло е известно като ламинирано пожароустойчиво стъкло.

 

При пожар ламинираното пожароустойчиво стъкло състоящо се от прозрачни стъкла и прозрачни междинни слоеве се превръща в непрозрачна бариера, която задържа огъня и намалява или напълно предотвратява разпространението на топлинната вълна.

 

Пожароустойчивото стъкло предоставя различни нива на защита, които се измерват в интервали – 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 минути. Изборът на стъкло зависи от необходимото ниво на желана защита и на местните законови изисквания.

 

Класове пожароустойчиви стъкла, които Дакс-96 предлага:

  • Клас ‘‘E‘‘ (30/60/90/120) – Осигурява бариера срещу огън, горещи газове и пушек.
  • Клас ‘‘EW‘‘ (30/60) – Осигурява бариера срещу огън, горещи газове, пушек и подсигурява намалено преминаване на радиационна енергия от огъня (топлопреминаване).
  • Клас ‘‘EI‘‘ (15/30/45/60/90/120) – Осигурява бариера срещу огън, горещи газове, пушек и ограничава напълно преминаването на радиационна енергия от огъня (топлопреминаване).
  • Подкласове EXT или INT – Класифицира стъклата дали са за интериорна или екстериорна употреба.

Информация за пожароустойчиви стъкла