Молекуляр

Обща информация

 • Mолекулярът е с отлични качества за производството на херметични и топлоизолационни стъклопакети.
 • Има превъзходна способност на влагопоглъщаемост, което обезпечава дългия срок на годност на стъклопакета.
 • Използването му дава преимуществото на минимална (практически никаква) абсорбция или десорбция на въздуха, така се избягва деформацията и механичното напрежение на конструкцията на прозореца.
 • Ниска плътност.
 • Благодарение на малкия диаметър на порите не поглъща газове като аргон или криптон и затова се препоръчва за производство на стъклопакети запълнени както с въздух, така и с газ.
 • Запазва ниската точка на конденз за дълго време и така се избягва опасността от разрушаване на стъклото.

 

Ние предлагаме

 • Молекуляр за ръчно пълнене.
 • Молекуляр за автоматично пълнене.
 • Mолекулярът се произвежда в три размера на гранулите:
 • 0,5 - 0,8 мм за автоматично пълнене.

 • 1,0 -1,5 мм за полуавтоматично пълнене.

 • 1,5 - 2,0 мм за ръчно пълнене.