Учебен Център по "Стъклообработка"

ПОДГОТОВКА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

Дакс-96 е не само модерна фирма за обработка на стъклото и създаване красива околна среда за живеене. Тя е средище за разпространение на знания, трамплин за младите хора да постигнат майсторство в една рядка професия, място, където да открият своя печеливш път в живота.

 

Учебният център към фирма Дакс-96 предлага обучение, квалификация и работни позиции за кандидати, желаещи да се реализират в сферата на стъкло-обработката за целите на вътрешния и външния дизайн на сгради и в модерното архитектурно строителство.

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ:

В обучителния център към фирмата в рамките на двумесечен курс под ръководството на опитни специалисти кандидатите получават въвеждаща подготовка, базисни знания и комплексни практически умения за обработка на стъкло.

 

     

 

При успешно завършване на курса те получават II квалификационна степен – Оператор на мащина и сертификат, удостоверяващ равнището им на професионална компетентност.

 

По време на обучението фирмата осигурява на участниците ежемесечно възнаграждение в размер една минимална работна заплата.

 

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ:

След успешното завършване на курса фирмата осигурява на желаещите работни позиции и постоянен трудов договор със стабилно заплащате. В зависимост от показаните при обучението резултати и атестационна оценка кандидатите получават съответната квалификационна степен измежду следните квалификационни равнища:

  • Служители на обучение(1 месец).
  • I-во ниво: Общ работник. Помага на оператор машини, почиства и се обучава.
  • II-ро ниво: Оператор машини. Познава и работи на машина; следи работата на общият работник; упражнява контрол на качество и спецификацията на продукта; притежава техническа грамотност.
  • III-то ниво: Отговорник на машина + наставник. Поддържа и работи на машината; обучава оператори; притежава висока техническа грамотност.
  • IV-то ниво: Оператор на няколко машини. III-то ниво + инструктор-обучител.
  • V-то ниво: Бригадир на звено. IV-то ниво + контролни функции; следене на планове и срокове; разпределение на работата по работни места; организационни качества.

 

  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА:

За своите служители и за външни кандидати с квалификация в стъкло-обработването Центърът предлага учебни модули в рамките на един месец за покриване на изискванията на по-високите степени – III-та и IV-та, които включват допълнителни технически познания и наставнически умения.

 

За V-то квалификационно равнище – бригадир – учебният модул включва и мениджърска подготовка.

 

На всички успешни випускници на Учебния център и при позитивна атестационна оценка фирма Дакс-96 осигурява работни позиции на желаещите, съобразно достигнатото равнище на квалификация.

 

Осигурява възможност за бързо кариерно израстване на всеки свой служител при наличие на необходимата квалификация, висока ефективност на труда и качествена продукцията.