Учебна Програма по "Стъклообработка"

 

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ:

Обучението за начинаещи е в рамките на 8 седмици по разписан по дни учебен план, съдържащ следните модули:

 

 

 • Охрана на труда;
 • За Дакс-96;
 • Етапи в развитието на стъкло-производството (история, смяната на технологиите);
 • Съвременният бизнес и стъкло-производството;
 • Материалът „стъкло“ (химически състав, разновидности, качества);
 • Стъкло-обработващи машини и операции;
  • Рязане - праволинейни и неправолинейни форми
  • Кантиране - праволинейни и неправолинейни форми
  • Фасетеране - праволинейни и неправолинейни форми
  • Пробиване
  • Изрези
  • Заобляне
  • Матиране и фиксиране
  • Ламиниране
  • Закаляване
  • Огъване
  • Боядисване и сито-печат
  • UV лепене
  • И други ....
 • Качество и производителност;
 • Наставничество, мениджмънт, работа в екип.

 

УЧЕБНИ ФОРМИ:

Обучението се провежда в три форми:

 • Разяснителна лекция в учебна зала с продължителност до 1 час в началото на работния ден;
 • Последващ инструктаж на работното място;
 • Практическо упражнение под контрола на оператора на машината, на която се обучава – до края на работния ден.

 

      

 

ЗАЕТОСТ, ОЦЕНЯВАНЕ, СТИМУЛИРАНЕ:

 • Заетостта е в рамките на пълен работен ден.
 • В края на всеки работен ден участниците в обучението получават обратна информация за своите резултати.
 • Възнаграждението се получава след края на работния месец.
 • При показано старание и добри резултати фирмата стимулира участниците с допълнителен бонус.