Прием в Програма "Стъклообработка"

 

ОБУЧЕНИЕТО:

Центърът приема кандидати и стартира обучение ежемесечно.

Обучението е индивидуално или в малки групи до 6 човека.

Обучителите са доказали се, водещи в производството специалисти, преминали специална подготовка като инструктори за работа в Центъра.

 

  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Документ за завършено или получавано в момента образование;
  • Кратка автобиография, съдържаща: рождена дата, родно място, настоящ адрес, образование, квалификационни курсове, предишен трудов опит по години и месторабота, друга информация с отношение към обучението и професията;
  • Регистрационен формуляр по образец на фирмата – изтегли от Тук ;
  • Молба за наемане на работа като „Служител на обучение”;

С кандидатите се провежда събеседване за оценка на мотивацията и степента на пригодност.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Мотивация за работа със стъкло;
  • Нагласа за работа с машини, техника, чертежи;
  • Добра физическа дееспособност;
  • Внимание и съсредоточеност;
  • Самоконтрол за спазване на техническата и трудовата дисциплина;
  • Готовност за сътрудничество и работа в екип.

 

  

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Лично на адрес:

София, кв. Илиянци, ул.” Кирил Благоев” №13

Тел.: (+359) 0887-729-162;

 

Или на E-mail:

ucheben.center@daks-96.com; hr@daks-96.com