Прием в програма "Мениджмънт и УЧР"

 

ПРИЕМ – „МЕНИДЖМЪНТ И УЧР”

 

От 2017 г. компанията работи по фирмен „Проект за квалификация на ръководния състав, за подготовка на мениджърски резерв и за разкриване на отдел по Управление на човешките ресурси”.

 

ОБУЧЕНИЕТО:

 • Обучението по Управление на човешките ресурси, мениджмънт и организационно консултиране е ежегодно и стартира в първия уикенд на Октомври.
 • Представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа или в 14 еднодневни съкратени модула със същото разпределение във времето (по избор).
 • Обучението се провежда в малки групи от 6-12 човека.
 • Курсът е снабден с учебник в три части;
 • Перманентна форма на обучение: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.
 • Такса участие: 1560 лв. (за съкратен хорариум – 810 лв.).
 • Водещ на обучението: проф. С. Джонев.

 

Участниците получават сертификати на български и английски език.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Регистрационен формуляр по образец – изтегли Оттук ;
 • Документи за придобита образователна степен и други квалификационни форми;
 • Документите се представят сканирани в електронен вид или на хартиен носител;
 • С кандидатите се провежда събеседване за оценка на мотивацията и степента на пригодност.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Мотивация за управленска дейност;
 • Мотивация за работа с хора;
 • Лична организираност;
 • Готовност за промяна;
 • Активно участие в решаване на казуси, симулации, ролеви игри, диагностика и пр.;
 • Готовност за сътрудничество и работа в екип.

 

ТАКСА УЧАСТИЕ: 1560 лв.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

На адрес: София, кв. Илиянци, ул.” Кирил Благоев” №13 – отдел „Човешки ресурси”

Тел.: (+359) 0887-729-162;

 E-mail: ucheben.center@daks-96.com; hr@daks-96.com

 

ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ НА ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ:

Първа Инвестиционна Банка: IBAN: BG97FINV915010BGN0925Y

Справки: София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8; Тел. 0877007712, 0878593062