Прием в програма "Подготовка на Наставници"

ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА

„ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА

ОПЕРАТОРИ НА СТЪКЛООБРЪБОТВАЩИ МАШИНИ”

 

Подготовката на наставниците допълва естествения процес на квалификация в компанията:

 • Мениджърска квалификация в сферата на управление на организацията и човешките ресурси.
 • Обучение на оператори на стъклообработващи машини.
 • Подготовка на лектори по теоретичните проблеми на материала стъкло и стъклообработката.
 • Подготовка на наставници за практическо обучение на оператори на стъклообработващи машини.

 

ОБУЧЕНИЕТО:

 • Представлява цикъл от 15 лекции, всяка по 2 учебни часа веднъж седмично от 16:30 до 18:00 часа.
 • По време на обучението наставниците ще разработят в отделни едночасови уроци практически указания за:
  • устройството на машината;
  • управлението на отделните възли;
  • стъклообработващи операции на машината;
  • поддръжка.
 • Тези програми те ще приложат при обучението на следващия випуск начинаещи;
 • В резултат на обучението за наставници, при успешно завършване на теоретичната и практическата част, те ще придобият сертификат за менторство.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Регистрационен формуляр по образец – изтегли Оттук ;
 • Документи за придобита образователна степен и други квалификационни форми;
 • Документите се представят сканирани в електронен вид или на хартиен носител;
 • С кандидатите се провежда събеседване за оценка на мотивацията и степента на пригодност.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Мотивация за наставническа дейност;
 • Умения за работа с хора;
 • Висока степен на лична организираност;
 • Висока степен на професионална подготовка;
 • Висока степен на отговорност към обучаваните от него;
 • Висок трудов морал.