Закаляване

Термично закалено стъкло е стъкло, при което чрез контролирани процеси на нагряване и охлаждане  са постигнати много по-високи механична  и термична устойчивост - до 4-5 пъти повече в сравнение с незакаленото стъкло.

 

Освен здравината на закаленото стъкло за неговата сигурност и обезопасяващи качества допринася и факта, че при евентуално счупване стъклото  се чупи на малки безопасни парченца.

 

Предлаганото от нас закалено стъкло отговаря на изискванията на приетия в България международен европейския стандарт EN 12150-1 “Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло.”, на базата на който можете да получите сертификат за съответствие.

 

Линията ни за закаляване има следните характеристики и възможности:

  • Закаляване на плоски стъкла 4мм-19мм.
  • Огъване и закаляване на стъкла 4мм-19мм.
  • Полу-закаляване на стъкла 4мм-10мм.
  • Максимални размери за плоско стъкло – 2400мм/4200мм.
  • Максимални размери за огънато стъкло – 2400мм/3600мм.
  • Възможност за закаляване на орнаментни, цветни, рефлектни и специални стъкла с всички покрития предлагани на пазара.